Deltapomp

Constructie
De Deltapomp is een ontwikkeling van de oude verticale schroefpomp. In plaats van een vaste koker is er een meedraaiende cilinder die het pomphuis vervangt. De schroef, in dit geval een dubbele helix van 360 graden lengte, met een stijging aan de omtrek van 10%, is ondersteund aan de as en aan de omhullende cilinder, waardoor een sterke, robuuste constructie ontstaat waarin het krachtenveld goed verdeeld is. De cilinder is opgehangen aan de as door een zestal trekstangen van 100 ton elk.

Door deze constructie kan de schaalgrootte sterk toenemen: Deltapomp kan worden gemaakt in diameters tot 10m, mogelijk zelfs 12m.

Door de pompas met de gehele constructie te kantelen wordt de afvoer van het opgetilde water over een vaste overstort versneld. De gekozen kantelhoek is 25% van de verticaal.

Het bodemlager is uitgevoerd als een bolsegment met een radius van 2,50m en een diameter van 3m, in modulair gietijzer. De belasting op de bodemlager bedraagt ca. 570 ton.

Werking
De massatraagheid (“mass inertia”) van de grote inhoud, tezamen met de gekozen vlakke wig van de schroefspiraal, zorgen ervoor dat de watermassa slechts in geringe mate in een meedraaiende beweging komt. Volgens Newtons wet K = m × a kunnen wij de druk van de schroef op het water (loodrecht op het oppervlak), ontbinden in een verticale component gelijk aan de versnelling van de zwaartekracht g (= 9,81m/sec.2) en een horizontale impuls die een versnelling geeft (aan de omtrek) van 10% ofwel 1m/sec.2. Daar de doorlooptijd van de gehele pompinhoud 2 seconden is, is het verlies door deze slip slechts enkele procenten.

Vermogen en toerental
Het benodigd vermogen wordt berekend met de formule:

V = gewicht water × stijgingsnetheid water (in kW).

Het geïnstalleerd vermogen bestaat uit 2 electromotoren van 7,5 MW bij een spanning van 6 kW die een centrale tandkrans aandrijven.

De motoren hebben een toerental van 1500 omwentelingen per minuut, dat door een tweetrapsreductiekast wordt teruggebracht naar 60 omwentelingen per minuut voor de pomp.

SPECIFICATIES
Cilinder diameter10,00m
Cilinder hoogte6,00m
Toerental pomp60 omwentelingen/minuut
Lengte schroefspiraal360 graden
Stijgsnelheid a.d. omtrek10%
Watervolume in cilinder450m3
Stijgsnelheid3m/sec.
Geïnstalleerd vermogen15 MW
Aandrijving2 electromotoren 6kW
Hoogte overstortNAP + 3,00m
Waterhoogte boven overstort2,35m
OPBRENGST NOMINAAL200m3/sec.

Concept ontwerp: ir. Jaap Schut w.i. (2016-2019)