Deltapompgemaal Haringvliet

Doel
Wat te doen wanneer door aanhoudende, zeer zware regenval in Duitsland de Rijn aanzwelt tot het vijfvoudige van zijn normale debiet van 2200 m3/sec., terwijl een aanhoudende opwaaiing van de Noordzee de natuurlijke lozing blokkeert? Een enkeling (o.a. Spaargaren) heeft het gewaagd te stellen dat we grote pompstations moeten bouwen, maar er kwam geen antwoord.

Alleen in de Verenigde Staten is een gemaal gebouwd tegen overstroming door een geblokkeerde rivier: in de Mississippi bij New Orleans staat een gemaal van 11 pompen, aangedreven door enorme dieselmotoren, met een totale capaciteit van 570 m3/sec. Dit gemaal heeft € 500.000.000 gekost.

Het doel van deze website is een antwoord te geven op bovenstaande vraag. De capaciteit van het Deltapompgemaal Haringvliet is 1000 m3/sec., maar dit kan op de gekozen locatie gemakkelijk worden verdubbeld.

Locatie
Er zijn in Nederland in principe 3 locaties voor een mega gemaal ter voorkoming van overstroming: Afsluitdijk, Maeslantkering en Haringvlietdam. De eerste is beperkt door het nauwe dal van de IJssel. De tweede is beperkt door het ontbreken van voldoende reservoir capaciteit.

Het Deltapompgemaal sluit aan op het Noordelijk landhoofdvak de bestaande stromvloedkering van het Haringvliet. Op deze gekozen locatie is er geen belemmering door externe partijen. Ook is er voldoende ruimte om desgewenst de capaciteit te verdubbelen tot 2000 m3/sec.

Hollands Diep en Haringvliet vormen vanouds de voornaamste afvoer van Rijn- en Maaswater.

GEGEVENS
HoofdafmetingenLang 192m, breed 90m (van inlaat tot uitlaat).
TussenbassinLang 100m, breed 28m.
Pompen5 stuks Deltapomp-10
Afmetingen uitlaatkanalenLang 40m, breed 16m, hoog 4m.
Aansluiting aan zeezijdeHydraulisch bediende kleppen. Materiaal: composiet/hardschuim soortelijk gewicht ca. 1,0.
Totale capaciteit
Te vergroten tot
1000 m3/sec.
2000 m3/sec.
Stroomvoorziening 80 MWMogelijkheden:
a. Aansluiting d.m.v. 110 kV hoogspanningsleiding op de aanlanding van Windpark Zuid-Holland.
b. Plaatselijke gasturbine centrale met 3 stuks Frame-7 GE gasturbines.
c. Combinatie van beide.

Ontwerp: ir. Jaap Schut w.i.
Waterloopkundig advies: Prof. ir. Jan Kop