Ontwikkelingspad

Voor de toekomstige ontwikkeling van een Deltapomp gemaal tekenen zich nu twee mijlpalen af.  

De eerste is een “proof of concept” en een algehele verificatie van de aannames gemaakt voor de bouw van de maquette. De faculteit Werktuigbouwkunde van TU Delft heeft op 21 april 2020 tijdens een teleconference, bij monde van associate professor Ron van Ostayen (Faculty of Mechanical, Maritime, and Materials Engineering), toegezegd hiervoor een Master afstudeerproject op te zetten. Door de beperkingen van het coronavirus is hierin vertraging gekomen.

De volgende mijlpaal is de bouw van een demonstratiemodel, noodzakelijk wegens de algemene onbekendheid in de waterbouw met het nieuwe concept Deltapomp. Om voldoende massatraagheid te hebben, mag zo’n demonstratiemodel bij voorkeur niet te klein zijn. Een model van 4 meter diameter lijkt een geschikte keuze.